DUŠECI

Dušek sa jezgrom koje je različite tvrdoće po odgovarajućim zonama prilagodljivosti, omogućava okrepljenost organizma, vraća vitalnost, koncentraciju na radnom mestu; dan se provodi aktivno i uz manje bolova koje donose stres i godine. Većina naših dušeka radjena je u saradnji sa Ergonomskim institutom u Minhenu, čiji stručnjaci rade na unapredjenju dizajna proizvoda kako bi sačuvali naša tela od nepotrebnih napora i pritisaka. 

Sign In