Dušeci od memori pene

Memori ili visco pena je jako elastičan materijal koji kombinovanom reakcijom na pritisak i na telesnu temperaturu, omogućava tačkasto precizno prilagodjavanje obliku tela.  To dovodi do znatno poboljšane cirkulacije eksponiranih delova tela kao što su ramena, leđa, kukovi i ruke tako da je smanjena potreba za okretanjem prilikom ležanja.

Sign In