Naddušeci

Sam naddušek ne rešava problem lošeg dušeka, ali može značajno da ublaži pritisak na isturene tačke tela.

Sign In