"Optimo dušek za mene nije samo dušek. 
On je moje utočište, sigurna kuća, uteha,
Svakodnevna radost, svakovečernje konačno ishodište...
Moj krevet sa Optimo dušekom je snomobil, vozilo za snove.
Optimo dušek je moj čuvar, moj prijatelj,
On razume šta mi ikako treba, on poznaje mene i moje telo.

Optimo dušek nie dušek. To je Optimo duša.
Koja me čuva, koja me sluša.
Kad sklopim oči u zagrljaj prima
I zato glasno kažem svima.
Oseti Optimo čarobnu moć
I zato na spavanje. I laku noć.